Alltid hög Kvalitét

  • Hedens rör arbetar alltid för att uppnå kundens mål med kvalitét i centrum.
  • Vi arbetar alltid med godkända material och produkter av hög kvalitét.
  • Hedens rör och dess medarbetare strävar alltid för bästa möjliga samarbete med kund.
  • Våra underentreprenörer arbetar alltid efter samma höga kvalitetsmål och dess betydelse genom hela produktionen.

Med Miljön i fokus

  • Hedens rör jobbar aktivt för att alltid ha ett arbetsätt med miljön i focus.
  • Medarbetare på Hedens rör arbetar kontinuerligt med utbildningar och information för att upprätthålla en standard som följer lagar och de krav som vår miljöcertifiering kräver.
  • Hedens rör använder material som går att återvinna.
  • Hedens rör arbetar uteslutande med material och produkter som är godkända enligt vår miljöcertifiering.