Vi som jobbar här

 

Mikael Hansson

 

Bengt Larsson

 

Jacob Koljef

 

Kent Pettersson

 

Tobias Eres

 

Didrik Silverin

 

Max Väisänen

 

Nigel Edwards

 

Daniel Eklund

 

Är du nästa expert?

Hör av dig till oss

Alltid hög Kvalitét

  • Hedens rör arbetar alltid för att uppnå kundens mål med kvalitét i centrum.
  • Vi arbetar alltid med godkända material och produkter av hög kvalitét.
  • Hedens rör och dess medarbetare strävar alltid för bästa möjliga samarbete med kund.
  • Våra underentreprenörer arbetar alltid efter samma höga kvalitetsmål och dess betydelse genom hela produktionen.

Med Miljön i fokus

  • Hedens rör jobbar aktivt för att alltid ha ett arbetsätt med miljön i focus.
  • Medarbetare på Hedens rör arbetar kontinuerligt med utbildningar och information för att upprätthålla en standard som följer lagar och de krav som vår miljöcertifiering kräver.
  • Hedens rör använder material som går att återvinna.
  • Hedens rör arbetar uteslutande med material och produkter som är godkända enligt vår miljöcertifiering.